Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή της ΑΕΚ του Μελισσανίδη!

Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή της ΑΕΚ του Μελισσανίδη!

Μία μεγάλη αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα "Παραπολιτικά" του Σαββάτου, η οποία έχει να κάνει με το... κόλπο της ΠΑΕ ΑΕΚ με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, προκύπτει ξεκάθαρο θέμα φοροδιαφυγής. Θα ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα;


Αναλυτικά το σχετικό κείμενο: "Σε νέες περιπέτειες με τις φορολογικές Αρχές έχει μπει η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ, μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της. Με βάση καταγγελίες και μαρτυρίες ποδοσφαιριστών που τα"«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ" έχουν στην κατοχή τους, η ΑΕΚ του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη δεν προέβη στην απόδοση φόρων που προέκυπταν από τις αμοιβές ποδοσφαιριστών της. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι παρότι είχαν συμφωνήσει να λάβουν τα ποσά καθαρά, καλούνται τώρα να καταβάλουν σημαντικά ποσά φόρου. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση πρωτοκλασάτος αλλοδαπός ποδοσφαιριστής έχει προβεί σε έγγραφή καταγγελία στις ποδοσφαιρικές αρχές (FIFA, ΕΠΟ) επικαλούμενος ότι η ΑΕΚ σε παράβαση των οικονομικών υποχρεώσεών της δήλωσε εσφαλμένα τις μεικτές αμοιβές του και αυτή η «απάτη» αποκαλύφθηκε από τον ποδοσφαιριστή όταν υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση.

Σύμφωνα μάλιστα με μανατζερικούς κύκλους, αυτή η καταγγελία αποτέλεσε τον λόγο για τον αγωνιστικό παραγκωνισμό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, παρότι αποτέλεσε μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές της ΑΕΚ κατά την περασμένη μεταγραφική περίοδο. Συγκεκριμένα τα συμβόλαια που σύναψε η ΑΕΚ με τους ποδοσφαιριστές της προβλέπουν ότι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν τα συμφωνηθέντα ποσά καθαρά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όλες οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπόκεινται και σε εισφορά αλληλεγγύης και δεν προβλέπεται κάποια ειδικότερη φορολογική μεταχείριση. Επομένως, για να υπολογιστεί το μεικτό ποσό που θα καταβληθεί στους ποδοσφαιριστές θα πρέπει να προσαυξηθούν με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης.

Το γεγονός ότι ειδικά και μόνο για τις αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μεταγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας, γίνεται παρακράτηση 20% καθώς αυτές θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές, δεν αλλάζει τον τρόπο φορολόγησής τους ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Η ΠΑΕ ΑΕΚ όπως προκύπτει από την καταγγελία, προέβη στον υπολογισμό του μεικτού ποσού που θα καταβάλλονταν στους ποδοσφαιριστές της με συντελεστή 20% αντί της φορολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταβάλει σημαντικά χαμηλότερο φόρο απ' ό,τι θα κατέβαλε με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για λογαριασμό ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον οποίο είχε συμφωνηθεί να του καταβληθεί ποσό 500.000 ευρώ καθαρά ετησίως, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα έπρεπε να καταβάλει φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης ύψους 584.780 ευρώ (με βάση την τρέχουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος), ενώ με τον τρόπο που η ΠΑΕ ΑΕΚ υπολόγισε και κατέβαλε τους φόρους της προκύπτει φόρος εισοδήματος 125.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη διαφορά δεν διορθώνεται ούτε με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του ποδοσφαιριστή, αφού ο οφειλόμενος φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστούν σε μικρότερο από το πραγματικό μεικτό ποσό. Στο ανωτέρω ενδεικτικό παράδειγμα, ο επιπλέον φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης που θα προκύψουν από την εκκαθάριση της δήλωσης ανέρχονται σε 206.901 ευρώ."Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ΚΦΔ, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί της διαφοράς φόρου. Ακόμη το άρθρο 66 του ΚΦΔ προβλέπει ότι διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρων, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς,κ καθώς και ότι όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Εάν όμως το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 100.000 ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς, τότε τιμωρείται με κάθειρξη.

Επιπλέον η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί σε ευθεία παράβαση των ποδοσφαιρικών κανόνων, καθότι η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν κατέβαλε στους ποδοσφαιριστές της τις συμφωνημένες αμοιβές στον χρόνο που είχαν συμφωνήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότηση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη συμμετοχή της στις διοργανώσεις της UEFA. Προκαλεί εντύπωση το ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ του Δημήτρη Μελισσανίδη, μόλις τρία χρόνια μετά την μεθόδευση του υποβιβασμού της στη Γ' Εθνική και την εκκαθάρισή της, η οποία ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα με τη δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, εμπλέκεται σε μια τέτοιας έκτασης φοροδιαφυγή και ενώ μάλιστα η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ είναι βιώσιμη οικονομικά, αφού έχει απαλλαγεί από τα χρέη του παρελθόντος".

Πηγή:redking.gr

Προτεινόμενες σελίδες: Score Live | Στοίχημα | ToPPost Greece | RedEarth | Άλλες